Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Velkommen til Oppdal Hytteforum

Sammen er vi sterke. Oppdal kommune har mer enn 3.000 hytter. Likefullt har vi som hytteeiere ingen innflytelse på hvordan forholdene tilrettelegges for å skape den trivsel og økonomiske trygghet som er nødvendig. Oppdal hytteforum ønsker å bli en aktiv medspiller til kommune og politikere. Vi ønsker å snakke hytteeiernes sak. Vi ønsker å være en pressfaktor, men også en viktig ressurs.

For å klare dette, må vi være mange sammen. Vi er nå 1170 hytter, vi må bli flere. Så meld deg inn. La oss vise at vi er noe mer enn en økonomisk melkeku for Oppdal kommune.

Gjerde rundt hytta?

Det er svært viktig at gjerder oppføres på en slik måte at de ikke blir dødsfeller for firbente dyr.

Du som hytteeier ønsker neppegjerde1 å finne et døende dyr ved hytta di når du kommer dit.

 

Du kan gjerne gjerde inn areal i tråd med reguleringsplanen for området der hytta er. Om det ikke er reguleringsplan kan du ta utgangspunkt i kommunens generelle bestemmelse på at gjerding + hytte maks utgjør 40% av tomtearealet.

Reguleringsplan for din eiendom kan du finne f.eks ved å laste ned appen Kommunekart, søk på din adresse eller gnr/bnr, trykk på i-en for informasjon, deretter på Reguleringsplaner og Vis i planregister, til sist gå nederst på Plandokumenter og velg Bestemmelser.

    • Vi anbefaler å sette opp permanent gjerde; plankegjerde, skigard eller nettinggjerde med permanente stolper (bør legges ned på vinteren og de minste maskene må være nederst).
    • Grinder må slå utover i tilfelle dyr kommer innom gjerdet
    • Elektrisk netting eller strømtråd er IKKE TILLATT å bruke uten strøm og daglig tilsyn. Disse frarådes derfor sterkt å bruke rundt hytter!
    • Pass på at dyr ikke kan sette seg fast under verandaer o.l. – tett igjen hull!

 Les gjerdefolderen fra Oppdal kommune

 

Fra galleriet