Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Velkommen til Oppdal Hytteforum

Sammen er vi sterke. Oppdal kommune har mer enn 3.000 hytter. Likefullt har vi som hytteeiere ingen innflytelse på hvordan forholdene tilrettelegges for å skape den trivsel og økonomiske trygghet som er nødvendig. Oppdal hytteforum ønsker å bli en aktiv medspiller til kommune og politikere. Vi ønsker å snakke hytteeiernes sak. Vi ønsker å være en pressfaktor, men også en viktig ressurs.

For å klare dette, må vi være mange sammen. Vi er nå 1170 hytter, vi må bli flere. Så meld deg inn. La oss vise at vi er noe mer enn en økonomisk melkeku for Oppdal kommune.

Hytteeierne i Grytdalen svært kritiske til forslag om fornøyelseskjøring med snøscooter

Grytdalen hytteeierforening har sendt åpent brev til Oppdal kommune ved ordfører Kirsti Welander vedr Bygningsrådets forslag om løype for fornøyelseskjøring med snøscooter i Skardalen - Grytdalen. Hytteeierforeningen har vært i kontakt med både grunneiere og fremtredende representanter for reindriftsnæringen, og det er en unisont kritisik holdning til forslagene. Man er også svært kritisk til at et slikt forslag legges fram uten at hverken grunneiere, reindriftsnæringen eller hytteeierne er tatt med på råd.

Grytdalen hytteeirforening håper kommunen tar til vettet når forslaget evt legges fram i kommunestyret i september.

Les det åpne brevet på http://grytdalen.no/

Hytteeierne i grytdalen ser gjerne at de som deler den kritiske holdningen til løype, bidrar med å gi uttrykk for dette overfor Oppdal kommune.

Fra galleriet