Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

MEDLEMSKAP

For å være medlem i "Oppdal hytteforum", må du enten ha hytte i en tilsluttet hytteforening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Kryss derfor først av for aktuell tilknytning:
Tilknytnng (*)
Invalid Input

...og skriv deretter evt. inn navnet på aktuell "Hytteforening":
Hytteforening
Invalid Input
Beliggenhet / adresse (*)
Skriv inn beliggenhet/adresse for hytteforeningen eller hytta
Evt. gårds-/bruksnr.
Skriv inn evt. gårds-/bruksnr. på hytta

Antall medlemmer:
Hvis du melder deg inn som en "frittstående hytte" (uten hytteforening), eller du melder deg inn personlig - beholder du antallet 1
Hvis du tegner medlemskap på vegne av en registrert hytteforening, skriver du inn det antall medlemmer som finnes i foreningen...
Antall medlemmer (*)
Skriv inn antall medlemmer
Kontaktperson (*)
Skriv inn fullt navn på kontaktperson
Telefon (*)
Skriv inn kontaktpersonens tlf.nr.
E-post (*)
Skriv inn kontaktpersonens e-post adresse
Postdresse (*)
Skriv inn kontaktpersonens postadresse

(*) = feltet må fylles ut...


Invalid Input
  

Fra galleriet