Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Infrastruktur

3. Infrastruktur
Vi vil påvirke positivt til utbygging av nødvendig og nyttig infrastruktur så som ....

denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med relevant stoff her etterhvert.

Fra galleriet