Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Kontakt

Styret i Oppdal hytteforum består av følgende personer:

sevaldsenLars Sevaldsen
Leder
Politisk anker
Detli Horvli hyttefelt
la-olaf @ online.no
mob. 90781461

 

nilsen

Roald Nilsen
Styremedlem
Medlem av løypeutvalget i Oppdal
Ljøsliaveien
roald.nilsen @ hhengros.no
mob. 90115506

Halvor Morseth
Styremedlem
Gjevillvassdalen hytteforening
halvor.morseth @ gmail.com
mob 41326510

 

Jan Andre Furnes
Varamedlem

bjorno-1Bjørn Østbye
Varamedlem og webmaster
bjorn.ostbye @ live.com
95126601

Fra galleriet