Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Kulturlandskapet

img_3750
5. Kulturlandskapet
Vi vil bidra til harmonisk balanse mellom kulturbeite og hyttebygging. Et viktig element i dette er å utvikle fornuftige regler for inngjerding av hytter.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med mer relevant stoff her etterhvert.

Fra galleriet