Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Medlemmer

7. Medlemmene
Et viktig mål for Oppdal hytteforum vil være å få med flest mulig av Oppdals vel 3.000 hytteeiere.

Medlemmene er vår viktigste ressurs.

Denne siden er under bygging.
Vi vil fylle på med mer relevant stoff etterhvert

Fra galleriet