Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Miljø

2. Miljø
Vi ønsker at Oppdal skal framstå som en ren kommune . Vi ønsker at forholdene skal legges til rette for ta vare på miljøet gjennom Avfallshåndtering, Bilhold og bruk av strøm.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med relevant stoff her etterhvert.

For øyeblikket er den største utfordringen vår å sørge for at slamavgiftene kommer på et riktig nivå.

Fra galleriet