Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Økonomi

6. Økonomi
Det er et viktig mål å sikre at eiendomsskatten holdes på anstendig nivå og at eiendomsskattfra hytter i sin helhet går tilbake til hytteeierne i form av infrastruktur, trivsel og nytte.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med mer relevant informasjon etterhvert

Fra galleriet