Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Utbygging

4. Utbygging
Vi ønsker å ha innflytelse når det gjelder hytteutbygging i Oppdal. For å oppnå dette, må vi ha et godt samarbeid med kommunen. Viktige tema vil være.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med relevant stoff her etterhvert.

Fra galleriet