• Skiløype på Gjevilvassveiene med tilknytning til stamløypenettet
  • Sikre og utvikle hele stamløypenettet
  • Eiendomsskattetaksten for hytteeierne
  • Unøyaktig bebyggelsesplan
  • Minirenseanlegg og feieavgift

For styret har det blitt klart at dagens vedtekter trenger en justering av en del uklare og for lite presise punkter.

I tillegg ønsker styret å endre foreningen navn fra Oppdal Hytteforum til Oppdal Hytteforening. Dette for at styret mener at Oppdal Hytteforening er et mer dekkende navn, og fordi endringen synliggjør den revitaliseringen av foreningen som pågår.

Det innkalles derfor til ekstraordinær generalforsamling medio august.
Møtet vil bli avholdt på nett.

Det tidligere utsatte årsmøtet i Oppdal hytteforum avvikles lørdag 21. februar 2015 kl 14.00 på Skifer hotell.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett under behandling av årsmøtesakene.

Les innkallingen her

Freidig arrangerer også i år turorientering i Oppdal.

I alt 50 poster er satt ut, i to områder. Det ene er terrenget fra skytebanen og sørover til Ålmsetra, det andre fra Elgsmovegen og sørover.
Postene har forskjellig vanskelighetsgrad og passer for alle aldre.
Konvolutter med kart, veiledning og kontrollkort fås kjøpt hos VPG og Intersport i Oppdal sentrum og Axel Bruun Sport i Trondheim.
Pris: 150 kr.
Et flott mosjonstilbud som samtidig gir trening i bruk av kart og kompass!
Mer informasjon finner du på: https://turorientering.no/