Innkalling til årsmøte i Oppdal hytteforum

Oppdal hytteforum hadde 8. januar nytt møte med ordføreren i Oppdal om skiløyper i Gjevillvassdalen.  Konklusjonen fra møtet er:

Oppdal hytteforum ba ordfører arbeide videre med Langoddveien for å få skiløype utover fra Osen til Langodden. Oppdal kommune vil også arbeide mot grunneierne får å få frigjort traseer for skiløyper i Gjevillvassdalen. De ga uttrykk for at primærønsket for resten av Gjevilvassdalen var løype på veg, men at de ville være med å se på alle andre alternativer, først og fremst nedre trase.

Stabursvik holdt fast på at at det p.t. fantes bare en løsning; løype på veg.»

Les referatet fra møtet her

BUA Oppdal låner ut sports- og fritidsutstyr gratis. BUA Oppdal er tilknyttet BUA Norge som er en ideell nasjonal organisasjon. Oppdal Frivilligsentral er formell eier av BUA Oppdal.

Vi arbeider for god folkehelse, aktivitetsglede for alle og delingsøkonomi. Sosial inkludering, utligne sosiale forskjeller, bidra til integrering og mindre forbruk (og dermed ta klimaendringer på alvor) er viktige stikkord i vårt arbeid. Med FNs bærekraftsmål som omhandler sosiale- økonomiske og miljø/klima- forhold er vi et godt tiltak for å bidra i dette arbeidet.

BUA Oppdal låner ut utstyr til kommunens innbyggere, hytteeiere og turister året rundt. Alle som ønsker kan låne utstyr. Ta kontakt på telefon 973 21 939 eller bua@oppdal.com om det ønskes reservering av utstyr. Selv om vi har faste åpningstider er vi fleksibel når det gjelder både ut- og innlevering av utstyr.

På nettsiden vår www.bua.io kan det opprettes låntakerprofil. Der kan man også se hvilke type utstyr vi har tilgjengelig i BUA Oppdal til enhver tid.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/BUAOppdal