IMG 3798

For tredje år på rad er Gjevilvatnet regulert ned til et absolutt minimum. Opptil 15 meters reduksjon av vannstanden gjør at det er umulig å drive båttrafikk på sjøen. Turistbåten til Vassendsætra  kan ikke trafikere. Båtnaustene står langt oppe på landet. Hyttefolket og fastboende må ha båtene sine i hagen i stedet for på sjøen.

Alt dette fordi Trønderenergi og NVE er mer opptatt av profitt enn å legge forholdene til rette for et mangfoldig og godt tilbud til de som gjerne vil bruke naturen. Oppdal kommune har tilsynelatende ingen virkemidler for å stoppe nedtappingen av Gjevilvatnet.

Hytteundersøkelsene viser at Oppdal har omtrent 1 million overnattinger i året. Brorparten av disse kommer fra hytteeierne og deres familier og besøkende. Og hva er det disse søker når de etablerer seg i Oppdal? Jo, i konkurranse med andre hyttekommuner har de etablert seg i Oppdal for å ha et mangfoldig og godt tilbud til fritidsaktiviteter. Å kunne ta en tur i alpinbakken. Å kunne spenne på seg skiene og oppleve naturen, enten i uberørt natur eller godt preparerte skiløyper. Å kunne oppleve fjellet en sommerdag – eller ta en tur på sjøen og fiske.

Oppdal har tradisjon for å være en attraktiv fritidskommune, men de er ikke uten konkurranse fra andre destinasjoner. Her hviler det et betydelig ansvar på både kommune og næringsliv.  Kommunen tåler rett og slett ikke at tilbudene forvitrer slik man ser tendenser til nå i dag.

trollheimen2b

Spesielt utsatt er nå Gjevilvassdalen med både nedtapping av vannstand og strid om skiløyper.

Med dette retter vi en sterk henstilling til kommunen å vise større vilje til å forvalte kommunens gull, nemlig naturen.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *