25. mai deltok jeg på styremøte I Grytdalen hytteeierforening. Der redegjorde jeg bla for det pågående kommuneplanarbeidet og refererte til 11 hovedpremisser, vedtatt av formannskapet, for den kommende planen. En av disse premissene var vern av reindriftsområder/LNF-soner. I møte mellom Oppdal hytteforum og ordføreren, nevnte han eksplisitt Grytdalen og sa at utbygging der var utelukket.

Nå har det samme formannskapet behandlet søknader til nye utbyggingsområder og der går man inn for flere nye felter i Grytdalen, faktisk så langt inn som til Aalbu-feltet i Grytdalsskaret. Det virker som om det er store uenigheter innen de enkelte partier, f.eks er nok ordføreren selv uenig i forslag fremmet av partikolleger.

Forslagene skal nå opp i kommunestyret den 22. juni. Så skal planen ut på høring fram til begynnelsen av september.

Kan også nevne at den forrige kommuneplanen hadde rullering for 4 år siden. Da ble de samme søknadene om utbygging i Grytdalen også fremmet. Men den gangen var politikerne faktisk mer moderate ved at de sa nei til all utbygging forbi øverste punktet på veien. De anbefalte derimot 3 felter i området Fjellskolen og fortetting av Fjellgrenda, men Miljøverndepartementet og reindriftnæringa sa nei til all utbygging.

Forhåpentligvis vil det samme skje også denne gangen. Men det må være lov å undres over framgangsmåtene og ikke minst manglende logikk i politiske prosesser.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *