Oppdal hytteforum har nå sendt inn innspill vedr kommuneplanen. Hytteforrumets anbefalinger er:

  1. Grytdalen: Avvis kommunestyrets forslag om utbygging i Grytdalen.
  2. Vangslia: Sørg for god dialog mellom kommune, utbyggere og nåværende hytteeiere for å unngå unødige konflikter.
  3. Skiløyper: Marker alle hovedskiløyper i kommuneplanen og sørg for at alle nye hyttefelt får innregulert skiløyper i tilknytning til hovedskiløypene.
  4. Ingen utbygging over 750meters beltet i Hornlia
  5. Fjern restriksjonene i gjerdeplikten

Natur, beliggenhet og fritidsinteresser er den viktigste grunnen til at mange bygger hytte i Oppdal. Forutsigbarhet i fohold til f.eks fortetting er viktige faktorer for trivsel.
Les hele høringsinnspillet her.

Kommuneplanen er ute på høring
Høringsfristen er 15. september.
Oppdal hytteforum vil sende inn kommentarer til planen. Det er derfor viktig at vi får innspill fra hytteeierne. Vi merker oss spesielt at kommunestyret går inn for utbygging i LNF sone1 og viktige reindriftsområder.

Les konsekvensutredningen for kommuneplanen 2010-2021, kommunestyrets planforslag 22.06.10 her.

Oppdal hytteforum er nå medlem av Norges hytteforbund
Forumet er nå medlem av Norges hytteforbund og representerer dermed alle sin 1.120 medlemmer.

Høring om eiendomsskatt og omtakstering
Vi har tidligere rapportert at Oppdal hytteforum skulle være en av 4 høringsinstanser i eiendomsskattesaken. Kommunestyret har senere valgt å omgjøre dette til en åpen høring den 6. oktober. Mer om skatten og høringen kan du lese på Oppdal kommunes sider. Oppdal hytteforum vil delta på høringen. Et viktig argument for oss vil klart være forutsigbarhet og trygghet.

Les også hva Opp skriver om eiendomsskatten

Brev om deltagelse i løypekomiteen i Oppdal
Oppdal hytteforum har sendt brev til rådmannen i oppdal om å få delta i løypekomiteen i Oppdal. I søknaden heter det bl.a.:
«Begrunnelsen for dette er at vi mener vi kan være en god samtalepartner i løypekomiteen, da vi målbærer synspunkt fra mange hytteeiere som virkelig vet hvor mange hytteoppdalinger ønsker trasevalg. Det gamle ordet om at den som har den onde skoen på, kjenner best hvor den trykker, kan være et godt utgangspunkt. Enkelte av medlemmene våre har en unik kunnskap om hyttefeltene ut fra sin utstrakte bruk av terrenget, og dette bør være av interesse for alle turgåere i kommunen, slik at løypene blir tilrettelagt på best mulig måte for alle brukere.»

Nå er datoen for årsmøtet klar
Sett av lørdag 16. oktober kl 13.00 i kalenderen!
 Da arrangeres faglig møte og årsmøte i Oppdal hytteforum. Møtet foregår i Oppdal kulturhus, kinosalen. Faglig møte vil knyttes opp mot det pågående kommuneplanarbeidet, og vi regner med å få med oss mange viktige personer til en interessant orientering og debatt. Vi regner med at mange tar seg tid til å møte opp.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *