Sommerkonsert

Lørdag 4. august kl. 17.00, prøver vi med en friluftskonsert på Grytdalskaret 446, med tittelen « P1+ i friluft». Repertoaret består av kjente og kjære ting innenfor viser, musikk og litt lyrikk. Utøvere er Solveig og Per Arne Roksvåg, Per Birger Sagør og Eigil Reitan. Enkel servering. Campingstol/sitteunderlag kan være lurt og ta med. Se vedlegg med informasjon.

Veibeskrivelse: Kjør sørover E6 til Oppdalsporten, ta av til høyre og opp til Gamle Kongeveg, følg vegen sørover mot Oppdal til du kommer til skilt Grytdalen/Grytdalsvegen. Ta av brått til høyre og kjør 4,5 km til P-plass på venstre side av vegen. Bomveg med kr. 50 i avgift.

Se skilt om konsert når du kommer frem.

Vel møtt!

Forbehold om vær/oppholdsvær!

En gruppe studenter ved NTNU gjennomfører prosjektet «Grønn Fjellhageby» i samarbeid med Fylkeskommunen og andre bedrifter i Oppdal.

I forbindelse med dette ønsker gruppen å få kontakt med så mange hytteeiere i Oppdal som mulig for å kartlegge interessen for å benytte lokal mat i større grad under hytteoppholdet, for å gi nye opplevelser for hytteeierne og for å bidra til det lokale næringslivet. Gruppen ønsker derfor å få litt hjelp av hytteeierene, eller få noen tips til hvordan de kan nå ut til flest mulig?

Dersom noen av dere hytteeiere ønsker å være med, kan vi formidle kontaktinformasjon til studentene..

Legger ved undersøkelsen her dersom du ønsker å ta en titt.

Årsmøtet i Oppdal hytteforum avholdt 7. oktober 2017, som tradisjonen tilsier, sammenfallende med Fjell- og fårikålfestivalen i Oppdal.

Les protokollen fra årsmøtet her.

I etterkant av årsmøtet ble det også avholdt et medlemsmøte der viktige saker som scooterløyper, vannstand i Gjevilvannet, feiing av hyttepiper, septikktømming og avfallsgebyrer, for å nevne noe, ble diskutert sammen med Oppdal ordfører Kirsti Welander.

Referat fra medlemsmøtet kan leses her.

Søndag 26. mars er det klart for isfiske på Gjevilvatnet.
Start kl 12.30.
Møt opp og delta, er oppfordringen.

Vitnett melder om følgende status og planer for fiberutbygging til hyttefelt i Oppdal:

Fiber er lagt ut i følgende områder:

 • Oppdalstoppen
 • Rønningslia nedre (senhøst 2016)
 • Sletvold-området inkl Haldo Kalvhåggån
 • Torvesgjelan
 • Nautsdalen
 • Klettstølen øvre
 • Rasmusslættet øvre
 • Gjetberget
 • Vardammen
 • Vangslia
 • Gorsetgrenda
 • Gorsetråket

Følgende felt vurderes i 2017-2018:

 • Rasmusslættet øvre
 • Stølslivegen i Klettstølen
 • Hornlia
 • Langberga. Kleberberget
 • Bjørklia
 • Detlia, Horvli
 • Storlidalen

For mer info, www.vitnett.no/hytte

Det inviteres hermed til årsmøte i Oppdal hytteforum på Skifer hotell, lørdag 8. oktober 2016 kl 14.00

Les innkallingen her
Les årsberetningen her

Les også referat fra styremøte 03.09.2016 her

Innklalling, årsberetning og styrereferater er også lagt ut på hjemmesidenes Dokumentarkiv.

Oppdal kommune har nå lagt ut informasjon om prosess videre vedr. Fornøyelseskjøring med snøscooter, se https://www.oppdal.kommune.no/aktuelt/snoscooterloyper—prosessen-videre/

Her står det bla:
«Bygningsrådet gjorde den 20.6.2016 følgende vedtak i sak 16/705 (.pdf):
Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i følgende områder:

 • Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen.

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering.

Les resten av artikkelen her