Eiendomsskatten for 2013 er nå skrevet ut, og eiendomsskattelisten ligger ute til offentlig ettersyn.

I følge nettsidene til Oppdal kommune har det blitt benyttet samme takster som i fjor for de fleste eiendommene. Bunnfradraget er fatsatt til kr 450.00 og følgende pronillesatser er benyttet:

  • 2,0 promille for husløse grunneiendommer
  • 2,2 promille for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og våningshus
  • 7 promille for alle andre eiendommer

Viktig: Klagefristen er 12. april

Les mer på Oppdal kommunes nettsider

Skattelistene finner du her

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *