Nå har vel de fleste hytteeiere fått vite hva Oppdal Kommune har funnet ut hva som skal betales i eiendomsskatt. Mange fikk seg vel en overraskelse, dessverre ble det en negativ en for mange. Vi i Oppdal Hytteforum er slett ikke fornøyd med Oppdal Kommune.

Vi har hatt god dialog underveis i prosessen og våre synspunkt og meninger er klart frembragt til kommuneledelse og politikere. Vi visste sluttsummen kommunen skulle ha inn i eiendomsskatt, men det var opp til politikerne å bestemme hvordan de skulle komme frem til den. Likhetsprinsippet mellom hytteeiere og  fastboende  har hele tiden vært et sentralt element i prosessen forut ved fordeling av skattebyrden.  Til slutt har nok politikernes grådighet blitt for stor, for en må lete lenge etter noe likhetsprinsipp her. Det er nok lettere å skattlegge oss hytteeiere enn vanlige beboere i Oppdal Kommune.

Vi synes det er beklagelig at vi i så stor grad skal være med å finansiere Oppdal Kommunes vanlige forpliktelser til sine innbyggere, og erfarer nok en gang at vi fremstår som melkekyr for politikerne.

Vi vil gjerne høre fra dere om hvordan dere har opplevd endringer i beskatningen, slik at vi kan få eksempler på skjevheter direkte fra medlemmene våre. Ta kontakt med oss snarest mulig, takker på forhånd for innspill!

Minner for øvrig om klageadgang til Oppdal Kommune når det gjelder taksering etc., og dersom dere mener noe er galt ellers i utregningen.

Viser til en artikkel i VG om hytteskatt og grådige politikere i Ringsaker Kommune, Les her.

Med hilsen
Anne Grethe Holmen
Leder i Oppdal Hytteforum

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *