Alle eiendommer i Oppdal skal omtaksteres i 2011 med virkning fra 2012. Prinsippene for omtakstering avgjøres i kommunestyret 1. september eller 6. oktober.
Oppdal hytteforum vil følge nøye med i prosessen og gjøre det de kan for at resultatet blir så rettferdig som overhodet mulig.

Kommende høst skal det også stå ferdig en ny kommuneplan. Denne deles i to deler, en samfunnsmessig del og en arealdel. Det signaliseres at den samfunnsmessige delen vil bli spisset kraftig i forhold til tidligere og at kvalitet blir et viktig stikkord.

Det foreligger 90 innspill til arealdelen. Formannskapet fungerer her som planutvalg. Utpå våren blir det lagt ut et høringsutkast.
Oppdal hytteforum vil også her følge nøye med i det som skjer og vil arbeide for at utbygging er i harmoni med eksisterende bebyggelse, landskapsvern, kulturbeite og friluftsliv.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *