Da kommunestyret 22. april vedtok gebyr for slam fra lukkede tanker til kr 261 pr m3, krevde Fremskrittspartiets kommunestyremedlemmer lovlighetskontroll av vedtaket. Kravet om lovlighetskontroll var begrunnet med at kommunestyret ikke har adgang til å øke gebyret for deler av brukeme
ved at slamgebyret kun øker for hytteturistene, og ikke øker like mye for kommunens egne innbyggere – dette til tross for at det er samme behandlingsmåte.
Fylkesmannen har fattet følgende vedtak:
«Lovlighetsklagen tas ikke til følge. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen. Avgjørelsesn forutsettes gjort kjent for kommunestyrets medlemmer»

Les mer om saken her

 

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *