TrønderEnergi opplyser at det i sommer vil foregå arbeid med erosjonssikring flere steder rundt Gjevilvatnet.

Miljøansvarlig Nils Henrik Johnson skriver videre:
«Dette gjelder Grøtbekken/Grøtbekkodden, Rensbekksetra, Vassenden, Fjølbubekken og Torvesbekken. Dette gjøres fordi reguleringen av Gjevilvatnet, sammen med bølger og vind, bidrar til erosjon i strandsonen og ved bekkeutløp. Planen er å ferdigstille arbeidene i løpet av 2015, men det kan bli aktuelt å utsette noe av arbeidene til 2016.

Vannstanden i Gjevilvatnet har så langt ligget under fjorårets lave nivå. Dette skyldes en kald vår og svært sen snøsmelting. Vi forventer å passere fjorårsnivå i begynnelsen av juli, men hvor høyt Gjevilvatnet kommer i år vil være avhengig av temperatur og nedbør utover sommeren. Gjevilvatnet har ikke vært holdt nede på grunn av pågående erosjonssikringsarbeider. Disse arbeidene ble påbegynt rett over påske for å kunne jobbe på lav vannstand. Eventuell tapping av Gjevilvatnet i sommer vil kun skje for å overholde lovpålagt minstevannføring i Driva elv i Sunndalen.»

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *