Infrastruktur

3. Infrastruktur
Vi vil påvirke positivt til utbygging av nødvendig og nyttig infrastruktur så som ….

denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med relevant stoff her etterhvert.