Tid:         Tirsdag 16. april 2019, kl. 1700.

Sted:       Skifer Hotell, Oppdal.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett under behandling av årsmøtesakene.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering:
  – Valg av møteleder
  – Valg av referent
  – Valg av tellekorps, 2medl.
  – Valg av protokoll underskrivere, 2 medl.
 3. Styrets årsberetning
 4. Årsregnskap – revidert
 5. Innkomne forslag
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Budsjett for 2019
 8. Valg:
  – Leder
  – Styremedlemmer
  – Varamedlemmer
  – Revisor

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være skriftlig og sendt styrets leder Lars Sevaldsen, mail: la-olaf@online.no senest 14 dager før årsmøtet.

Etter at den formelle delen av årsmøtet er avviklet, arrangerer vi et medlemsmøte. Hvor blant annet ordfører Kirsti Welander er tilstede. Hun vil orientere om kommunens aktuelle saker av betydning for hytteeierne og svarer på spørsmål fra medlemmene. Dette er meget aktuelt for våre medlemmer og her er det muligheter til å ta opp saker som trykker den enkelte.

Vedlagt Innkalling og Årsberetning

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *