Nå er det snart tid for nytt årsmøte i Oppdal Hytteforum. Og med det kommer sakspapirer som hører med, samt en oppfordring til oss hytteeiere om å støtte opp om foreningen og dens arbeid. Det antydes fra styret at en del underforeninger ikke lenger ønsker å være medlemmer i forumet.

Det synes jeg i så fall er en trist utvikling.

Det er nå engang slik at det ikke er så enkelt å drive en slik forening uten støtte fra flest mulig hytteeiere. Mye av arbeidet som gjøres synes ikke umiddelbart for medlemmene. Det koster mye tid og krefter å opprettholde og skape kontakt overfor kommune og offentlige myndigheter. Men det er arbeid som betaler seg på sikt! Dette vet jeg fra den tiden jeg selv var aktiv i foreningens styre.

Det er viktig

  • Å VÆRE VAKTBIKKJE OVERFOR KOMMUNEN VEDR. UTBYGGING AV FELT
  • Å STILLE KRAV TIL BYGNINGSRÅD OG TEKNISK ETAT
  • Å VÆRE HØRINGSINSTANS I VIKTIGE SAKER SOM ANGÅR HYTTEEIERE
  • Å VÆRE PÅDRIVER FOR GODE TURLØYPER SOMMER SOM VINTER
  • Å PASSE PÅ AT VI HYTTEEIERE FÅR IGJEN NOE FOR EIENDOMSSKATTEN

Mange andre forhold kunne nevnes, men nøyer meg med disse eksemplene. Ingen av oss kan i  hvert fall  påstå at kontingenten er for høy, kr. 50 pr. år pr. hytte er vel ganske så overkommelig.

Jeg oppfordrer alle hytteeiere til å stille seg bak Oppdal Hytteforums viktige arbeid, husk det er for oss de arbeider! Ikke la Oppdal Kommune bruke oss som melkekyr for å skaffe seg midler uten at vi får igjen noe for de høye skatter og avgifter vi betaler inn!

Vennlig hilsen

Anne Grethe Holmen

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *