Oppdal kommune har gjort en evaluering av slamtømmeordningen basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra 2015.

Forslag til endring av forskrift er nå ute på høring med frist 29. mars. Dersom noen har kommentarer til forskriften, bes dere melde dette inn til styret for Oppdal hytteforum innen fristen.

Hovedkonklusjonene fra evalueringen er som følger:

  1. Slamavskillere og gråvannstanker kan etter søknad få endret tømmefrekvens til hvert 4. år der dette er tilstrekkelig i forhold til belastningen av anlegget.
  2. Det åpnes for at tømmefrekvens på tette tanker kan settes til hvert 2. år etter søknad.

Vilkåret er at det er kapasitet til 2 hele år og at anleggene tømmes på ordinær rutetømming.

  1. Tømmefrekvens for minirenseanlegg fastsettes etter dokumentasjon/anbefaling fra nasjonal leverandør.
  2. Ved bestilling av ekstratømming før rutetømming vil det være mulighet for å avbestille rutetømming, slik at vi unngår å tømme en nesten tom tank. Det må sendes skriftlig beskjed til kommunen om dette i god tid før rutetømming, gjerne på e-post ( post@oppdal.kommune.no).

Dokumenter i saken er
– Høring – forslag til endring av forskrift
– Særutskrift endring av forskrift
Evaluering

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *