Kontakt

Styret i Oppdal hytteforum består av følgende personer:

Styret

Jan Andre Furnes

Varamedlem