Kulturlandskapet

img_3750
5. Kulturlandskapet
Vi vil bidra til harmonisk balanse mellom kulturbeite og hyttebygging. Et viktig element i dette er å utvikle fornuftige regler for inngjerding av hytter.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med mer relevant stoff her etterhvert.