Mange lurer sikkert på hvordan den nye slamtømmeordningen vil fungere. Vi har snakket med Tore Kleffelgård i Oppdal kommune. Han understreker at ordningen er et resultat av en plikt kommunene har, ikke noe kommunen har tatt på seg for å ha bedre kontroll. I følge Kleffelgård er Oppdal kommune en av de siste til å følge opp denne plikten.

For de som tømmer tanken en gang pr år, vil ordningen knapt bli merkbar bortsett fra at man slipper å bestille tømming. Tidspunktet vil variere fra område til område. Første tømmerunde i 2015 vil gi indikasjoner på senere tømmetidspunkt.

Gråvasstanker på 1 m3 tømmes normal hvert annet år, 2 m3 hvert 4. .

Mulldoer er ikke en del av ordningen. De som har mulldo må bestille tømming som før.

De ordningen har størst konsekvenser for  de som tømmer mer enn en gang pr år eller sjeldnere.
Her anbefaler Kleffelgård at de som har store avvik fra normaltømming, sender søknad til kommunen og får på plass avtaler som passer for dem.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *