DSC00460

Masterplan Oppdal ble lagt ut 1. oktober.

Masterplan Oppdal har som formål å videreutvikle Oppdal som et helårs bærekraftig reisemål med hensyn til lønnsomhet, verdiskaping, miljø og samfunn.

Under visjon og verdier heter det bla:  «Visjonen er å utvikle Oppdal som et helårs reisemål kjennetegnet av verdifull fritid; øke selve opplevelsen og verdien av de fantastiske og svært mange attraksjoner fjellbygda Oppdal kan tilby, opplevelser knyttet til fjell, natur og den særegne kulturen.»

Oppdal hadde i 2011 nærmere 1 million gjestedøgn (SSB). Av disse står ferie/hytteeierne for hele 70 prosent av overnattingene, dvs. det klart viktigste segmentet i Oppdal.

Med Masterplanen legges det vekt på å styrke attraktiviteten og tiltrekke enda flere turister og innbyggere skal det satses på kvalitet i alle ledd:

Ski – Oppdal er historisk kjent som alpinbygda, og et mekka for skientusiaster med langrenn, toppturer og randonné.

Sykkel – Sykkel er en voksende del av det moderne friluftsliv, og Oppdal har unike muligheter å tilby syklende allerede i dag.

Vandring – Oppdal og vandring – stoltheten og identiteten er også sterkt forankret her. Muligheten for vandring i fjell og storslått natur- og kulturlandskap vil fortsatt være en bærebjelke.

Det legges videre vekt på å utvikle

  • et attraktivt sentrum
  •       å styrke Oppdal som alpindestinasjon
  • å ha til en hver tid 500-1000 byggeklare hyttetomter i Oppdal. Hyttebygging bør skje som feltutbygging der det også stilles krav til regulering av sti/løypetraseer, friareal og tilkobling til løypenett.

Masterplanen operer også med begrepet «Fellesgodemodellen» som en forutsetning for realisering av alle de tiltak som skal til for å gjøre Oppdal til «Norges sprekeste reisemål».

Vil du vite mer om alt dette? Les Masterplanen her.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *