Medlemmer

7. Medlemmene
Et viktig mål for Oppdal hytteforum vil være å få med flest mulig av Oppdals vel 3.000 hytteeiere.

Medlemmene er vår viktigste ressurs.

Denne siden er under bygging.
Vi vil fylle på med mer relevant stoff etterhvert