ola2

Oppdal hytteforum, representert ved  Anne Grethe Holmen, Per Osvald Lund og Bjørn Østbye, hadde 28. november et fruktbart møte med ordfører Ola Røtvei. Hensikten med møtet var å etablere gode samarbeidsrelasjoner og finne ut hvordan hytteforum og kommune kan dra nytte av hverandre i framtida.

Gjennom møtet ble det diskutert flere tema:

1. Hvem er hytteeierne og hvor bor de
Bedre merking av hyttefelt og hytter i hyttefelt er etterspurt av flere. Ordføreren ser gjerne at Hytteforum assisterer med forslag til løsninger på dette. Hornlia ble trukket fram som et eksempel til etterfølgelse.
Hytteforum stiller seg positive til å assistere, men trenger informasjon om hvilke hyttefelt som finnes og hvem som har hytte på Oppdal. Man ser for seg et kart over hele Oppdal med oversikt over hyttefelt og at man kan gå inn på hvert enkelt felt og få oversikt over hyttene. På åpne løsninger må eierne av hyttene anonymiseres.

For Hytteforumet er oversikt over eiere et godt verktøy for å nå målet om 2.000 meldemmer.

Ordføreren har lovet å undersøke hva som finnes av kart og oversiktslister over hytteeiere og sørge for at Hytteforum får tilgang til disse.

2. Møte med politikere
Ordføreren vil prøve å få til et møte med gruppelederne eller fromannskapet på nyåret.

3. Kommuneplan
Ordføreren vil sørge for at Hytteforum får et tidlig utkast til kommuneplanen slik at vi kan brukes som høringsorgan. Det er spesielt arealdelen som er interessant.

Ordføreren er svært opptatt av å være kritisk til fortetting. Han mener at grunneiersamarbeid burde benyttes i større grad, men oppfordrer også hytteeierne til bedre dialog med grunneierne.

4. Prosesser eiendomsskatt
Ordføreren skal gi oss en oversikt over hvilke prosesser som blir knyttet til eiendomsskatt 2011.
Viktig at vi får innpass i dette arbeidet og sikrer hytteeiernes interesser, både når det gjelder eiendomsskattens størrelse og hva inntektene brukes til.

5. Frivillig feiing
Feiing av piper er noe hver enkelt hytteeier må gjøre selv. Ikke alle føler seg i stand til dette og ønsker heller å kjøpe tjenesten fra kommunen. Orføreren skal undersøke om kommunen kan tilby denne tjenesten.

6. Representasjon løypenett
Kommunestyret vedtar rammene til løypelegging. Men utførende organ er et utvalg bestående av Arild Hoel, løypeleggerne og næringslivet i Oppdal (de som putter penger i potten). Arild Hoel har vært negativ til å ta med representant for hytteeierne i utvalget. Orføreren vil ta opp saken med Arild Hoel da han ser stor nytteverdi i representasjon  fra hytteeierne.

7. Internett i Oppdal
Vitnett samarbeider nå med Infonett Røros om nytt bredbåndsnett i Oppdal. Fra før av står infonett Røros for utbygging av et moderne nett på Røros. Mye tyder på at disse selskapene blir slått sammen. Ordføreren anbefaler Hytteforum å ta kontakt med daglig leder Stig Strand i Vitnett for info om videre planer.

 

Det ser ut til at ordføreren er et godt kontaktpunkt for slike møter i framtiden.

Neste møte ble berammet til fredag 12. februar kl 15.00 (tentativt)

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *