Økonomi

6. Økonomi
Det er et viktig mål å sikre at eiendomsskatten holdes på anstendig nivå og at eiendomsskattfra hytter i sin helhet går tilbake til hytteeierne i form av infrastruktur, trivsel og nytte.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med mer relevant informasjon etterhvert