i Beiteplan for Oppdal 2009-2012 er det vedtatt en tiltaksdel/handlingsplan med målsettinger for de fire hovedtemaene arealforvaltning, kulturlandskap, gjerde og beite. Målsettingen for kulturlandskap er: » å skape gode vilkår for beitedyr i kulturlandskapet». En av utfordringene er gjengroing, og et av tiltaka for å møte den utfordringen er samarbeid mellom hytteeiere/grunneiere om vedhogst.

Les resten av notatet her

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *