vinterstemning1
Vi arbeider med videreutvikling av sidene våre. Som sikkert mange har observert, mangler flere elementer.

Et av dem er annonsedelen. Samarbeid med næringslivet er viktig, og annonsering er en del av dette samarbeidet.
Men vær tålmodig kjære leser. Annonsene kommer etterhvert.

BUA Oppdal låner ut sports- og fritidsutstyr gratis. BUA Oppdal er tilknyttet BUA Norge som er en ideell nasjonal organisasjon. Oppdal Frivilligsentral er formell eier av BUA Oppdal.

Vi arbeider for god folkehelse, aktivitetsglede for alle og delingsøkonomi. Sosial inkludering, utligne sosiale forskjeller, bidra til integrering og mindre forbruk (og dermed ta klimaendringer på alvor) er viktige stikkord i vårt arbeid. Med FNs bærekraftsmål som omhandler sosiale- økonomiske og miljø/klima- forhold er vi et godt tiltak for å bidra i dette arbeidet.

BUA Oppdal låner ut utstyr til kommunens innbyggere, hytteeiere og turister året rundt. Alle som ønsker kan låne utstyr. Ta kontakt på telefon 973 21 939 eller bua@oppdal.com om det ønskes reservering av utstyr. Selv om vi har faste åpningstider er vi fleksibel når det gjelder både ut- og innlevering av utstyr.

På nettsiden vår www.bua.io kan det opprettes låntakerprofil. Der kan man også se hvilke type utstyr vi har tilgjengelig i BUA Oppdal til enhver tid.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/BUAOppdal

Oppdal hytteforum arrangerer åpent møte med etterfølgende årsmøte under Fjellmessa.

Dato: lørdag 3. Oktober kl. 14.00-16.00
Sted: Kinosalen, Oppdal kulturhus

1. Faglig møte

Tema: Turisme og bygdekultur
Møteleder: Øystein Syrstad (kjent fra 20 spørsmål på NRK radio)

Det finnes ingen ”kjappe” løsninger når en hurtigvoksende ny kultur skal møte en århundregammel naturlig tilpasset bygdekultur. Ingen vet hvor levedyktig turisme vil være som ny næringsvei i et bygdesamfunn. Klokskap betyr å være skånsom – dvs. gjensidig utnytting av kompetansen i det etablerte og i det som skal etableres.

Program
– Stadsforming av Lom i et historisk perspektiv: Simen Bjørgen, ordfører i Lom
– Hyttebygging, grunneiersamarbeid og utvikling av kulturlandskapet: Ola Røtvei, ordfører i Oppdal
– Turisme og konsekvenser for hytteeiere: Knut Jarle Lysklett, markedsansvarlig, Oppdal booking AS
– Spørsmål fra salen, diskusjon

2. Årsmøte

Ordinært årsmøte.
Åpent for alle, men kun medlemmer av Oppdal hytteforum har stemmerett.

Vi håper mange vil møte opp.