Tid:         Tirsdag 16. april 2019, kl. 1700.

Sted:       Skifer Hotell, Oppdal.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett under behandling av årsmøtesakene.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering:
  – Valg av møteleder
  – Valg av referent
  – Valg av tellekorps, 2medl.
  – Valg av protokoll underskrivere, 2 medl.
 3. Styrets årsberetning
 4. Årsregnskap – revidert
 5. Innkomne forslag
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Budsjett for 2019
 8. Valg:
  – Leder
  – Styremedlemmer
  – Varamedlemmer
  – Revisor

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være skriftlig og sendt styrets leder Lars Sevaldsen, mail: la-olaf@online.no senest 14 dager før årsmøtet.

Etter at den formelle delen av årsmøtet er avviklet, arrangerer vi et medlemsmøte. Hvor blant annet ordfører Kirsti Welander er tilstede. Hun vil orientere om kommunens aktuelle saker av betydning for hytteeierne og svarer på spørsmål fra medlemmene. Dette er meget aktuelt for våre medlemmer og her er det muligheter til å ta opp saker som trykker den enkelte.

Vedlagt Innkalling og Årsberetning

Oppdal hytteforum hadde møte med kommunen 12. oktober. Et av resultatene av møtet er at avfallsstasjonen fra oktober  vil holdes åpen annen hver lørdag, dvs i partallsuker. Dette vil være et stort framskritt for mange hytteeiere, og et tiltak som forhåpentligvis reduserer unødvendig søppelgjensetting ved containerne.

Les forøvrig hele resultatet fra møtet Møte Oppdal Kommune 12 10 2018

Sommerkonsert

Lørdag 4. august kl. 17.00, prøver vi med en friluftskonsert på Grytdalskaret 446, med tittelen « P1+ i friluft». Repertoaret består av kjente og kjære ting innenfor viser, musikk og litt lyrikk. Utøvere er Solveig og Per Arne Roksvåg, Per Birger Sagør og Eigil Reitan. Enkel servering. Campingstol/sitteunderlag kan være lurt og ta med. Se vedlegg med informasjon.

Veibeskrivelse: Kjør sørover E6 til Oppdalsporten, ta av til høyre og opp til Gamle Kongeveg, følg vegen sørover mot Oppdal til du kommer til skilt Grytdalen/Grytdalsvegen. Ta av brått til høyre og kjør 4,5 km til P-plass på venstre side av vegen. Bomveg med kr. 50 i avgift.

Se skilt om konsert når du kommer frem.

Vel møtt!

Forbehold om vær/oppholdsvær!