Oppdal kommune er nå i ferd med å avslutte omfattende arbeider med eiendomsskatt og kommuneplaner. Oppdal hytteforum har vært en aktiv part i dette arbeidet, og vi håper at hytteeiernes syn og interesser er blitt hørt og vil bli ivaretatt så godt det er mulig.

Nå ser det ut til at Telenor begynner å få på plass 4G mobilnett i deler av Oppdal. Fra Telenor-kilder er det uttalt at svært mye skal være på plass før påske. Man kan også se at det reklameres for dette i avisene.

Vi vil gjerne vite hva slags erfaringer dere har med mobildekning og mobilt bredbånd. Merker dere forbedringer der dere er? Eller er dekning lite tilfredsstillende?

Meld gjerne tilbake til oss ( post@oppdalhytteforum.no). Dette er en av de sakene vi brenner for og som vi som gruppe kanskje kan være med å påvirke.

Den observante leser har sikkert lagt merke til at annonseplassene på weben vår har stått tomme. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med.

Alle annonser vil ha en prislapp på kr 5.000 pr år – uansett plassering. Først til mølla, først valg av plass. Alternative plasseringer er merket på websidene. Vi trenger logo, ønsket plassering og annonsetekst. Ønsker du å noe spesielt i forbindelse med kampanjer o.l., skal vi også prøve å tilfredsstille dette etter beste evne.

Ta kontakt med styret for nærmere avtale, evt med epost til post@oppdalhytteforum.no.

Årsmøte i Oppdal hytteforum arrangeres Lørdag 5. oktober kl 14.00 på Skifer hotell, Oppdal.

Hytteeiere oppfordres til å møte og bidra til et innholdsrikt møte.

Offisiell innkalling finner du her

Les også årsrapporten her

Nå er det tid for årsmøte igjen. Sett av lørdag 22. oktober kl 14.30 på Skifer hotell.
Vi håper mange vil møte.

I år blir det ikke faglig møte, men i stedet inviterer vi spesielt ledere for Oppdals hytteforening til dialogmøte. Det er viktig for oss å komme i bedre dialog med medlemmene og få greie på hva slags saker vi skal fokusere på. Vi håper vi kan få med oss representanter fra kommune, løypeutvalg og mediebedrifter for å¨støtte opp under spørsmål og diskusjoner. Så møt opp i flokk.

redningshelikopter

Norsk Luftambulanse mener alle hytteeiere bør kunne hyttas nøyaktige kartposisjon. De sliter ofte med å finne frem til folk som trenger hjelp.

Norsk Luftambulanse sliter ofte med å finne frem til folk som trenger hjelp. Problemet er størst i hytteområder, uten veinavn og nøyaktige adresser, og ute i skog og mark.

– De som trenger hjelp sliter med å forklare veien, noe som gjør det vanskelig for oss å finne frem, sier regionsjef for Luftambulansen Region Øst, Ole Valen.

Les mer om dette her og her

Det inviteres hermed til årsmøte i Oppdal hytteforum på Skifer hotell, lørdag 8. oktober 2016 kl 14.00

Les innkallingen her
Les årsberetningen her

Les også referat fra styremøte 03.09.2016 her

Innklalling, årsberetning og styrereferater er også lagt ut på hjemmesidenes Dokumentarkiv.

Sett i lys av dagens situasjon med koronaviruset, har styret bestemt at årsmøtet 2020 blir utsatt inntil videre.