Viktige saker som Gjevilvassdalen, eiendomsskatt og slamavgifter ble diskutert på møte med ordfører Geir Arild Espnes og kommunedirektør Ole Bjørn Moen 12.11.2020.

Les referat fra møtet her

Oppdal hytteforum har nå sendt inn innspill vedr kommuneplanen. Hytteforrumets anbefalinger er:

  1. Grytdalen: Avvis kommunestyrets forslag om utbygging i Grytdalen.
  2. Vangslia: Sørg for god dialog mellom kommune, utbyggere og nåværende hytteeiere for å unngå unødige konflikter.
  3. Skiløyper: Marker alle hovedskiløyper i kommuneplanen og sørg for at alle nye hyttefelt får innregulert skiløyper i tilknytning til hovedskiløypene.
  4. Ingen utbygging over 750meters beltet i Hornlia
  5. Fjern restriksjonene i gjerdeplikten

Natur, beliggenhet og fritidsinteresser er den viktigste grunnen til at mange bygger hytte i Oppdal. Forutsigbarhet i fohold til f.eks fortetting er viktige faktorer for trivsel.
Les hele høringsinnspillet her.

Kommuneplanen er ute på høring
Høringsfristen er 15. september.
Oppdal hytteforum vil sende inn kommentarer til planen. Det er derfor viktig at vi får innspill fra hytteeierne. Vi merker oss spesielt at kommunestyret går inn for utbygging i LNF sone1 og viktige reindriftsområder.

Les konsekvensutredningen for kommuneplanen 2010-2021, kommunestyrets planforslag 22.06.10 her.

Oppdal hytteforum er nå medlem av Norges hytteforbund
Forumet er nå medlem av Norges hytteforbund og representerer dermed alle sin 1.120 medlemmer.

Høring om eiendomsskatt og omtakstering
Vi har tidligere rapportert at Oppdal hytteforum skulle være en av 4 høringsinstanser i eiendomsskattesaken. Kommunestyret har senere valgt å omgjøre dette til en åpen høring den 6. oktober. Mer om skatten og høringen kan du lese på Oppdal kommunes sider. Oppdal hytteforum vil delta på høringen. Et viktig argument for oss vil klart være forutsigbarhet og trygghet.

Les også hva Opp skriver om eiendomsskatten

Brev om deltagelse i løypekomiteen i Oppdal
Oppdal hytteforum har sendt brev til rådmannen i oppdal om å få delta i løypekomiteen i Oppdal. I søknaden heter det bl.a.:
«Begrunnelsen for dette er at vi mener vi kan være en god samtalepartner i løypekomiteen, da vi målbærer synspunkt fra mange hytteeiere som virkelig vet hvor mange hytteoppdalinger ønsker trasevalg. Det gamle ordet om at den som har den onde skoen på, kjenner best hvor den trykker, kan være et godt utgangspunkt. Enkelte av medlemmene våre har en unik kunnskap om hyttefeltene ut fra sin utstrakte bruk av terrenget, og dette bør være av interesse for alle turgåere i kommunen, slik at løypene blir tilrettelagt på best mulig måte for alle brukere.»

Nå er datoen for årsmøtet klar
Sett av lørdag 16. oktober kl 13.00 i kalenderen!
 Da arrangeres faglig møte og årsmøte i Oppdal hytteforum. Møtet foregår i Oppdal kulturhus, kinosalen. Faglig møte vil knyttes opp mot det pågående kommuneplanarbeidet, og vi regner med å få med oss mange viktige personer til en interessant orientering og debatt. Vi regner med at mange tar seg tid til å møte opp.

Årsmøtet i Oppdal hytteforum avholdt 7. oktober 2017, som tradisjonen tilsier, sammenfallende med Fjell- og fårikålfestivalen i Oppdal.

Les protokollen fra årsmøtet her.

I etterkant av årsmøtet ble det også avholdt et medlemsmøte der viktige saker som scooterløyper, vannstand i Gjevilvannet, feiing av hyttepiper, septikktømming og avfallsgebyrer, for å nevne noe, ble diskutert sammen med Oppdal ordfører Kirsti Welander.

Referat fra medlemsmøtet kan leses her.

Årsmøtet 2014 som var tenkt holdt under årets Fårikålfestival den 4. oktober, er utsatt til over nyttår.

Det er ulike årsaker til dette – bl.a. sykdom og at flere sentrale personer i styret er opptatt på annet hold denne datoen. Utsettelsen gir styret tid å konsolidere seg og ikke minst velge dato som passer for alle. Vinterferien kan være en aktuell tidsperiode å holde årsmøtet i.

Oppdal hytteforum har etablert Facebookgruppe. Bli med og si dine meninger og skap liv rundt gruppa.

Gå til Facebook her

Oppdal Hytteforum har fått flere henvendelser fra sine medlemmer om kostnader til vedlikehold av skiløyper i Oppdal Kommune. Det er en stigende irritasjon over at hytteeiere selv ofte må betale for brøyting av løypene, og er av den mening at dette må være en kommunal oppgave.

Styret i Oppdal Hytteforum  henvender seg derfor til Oppdal Kommune om dette nå i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012. Vi ber om at tilskudd fra private hytteeiere fases delvis ut, og erstattes med økt tilskudd fra infrastrukturfondets andre poster som derved reduseres tilsvarende. Vi ber derfor ikke om en ekstra bevilgning, men en liten omdisponering av infrastrukturfondet, som det bør være en politisk vilje til å gjennomføre!

Les hele brevet her

Hytteeierne i Oppdal er en stor ressurs for kommunen! Kommunen ønsker å legge til rette for videreutvikling av næringslivet i Oppdal, og håper i den forbindelse å få hjelp av hytteeiere som kan være ambassadører både for å få etablert flere arbeidsplasser i kommunen og for å få folk til flytte hit/tilbake hit.

Prosjektet «Lokalsamfunnsutvikling i Oppdal» ønsker i den forbindelse å invitere til et informasjonsmøte med hytteiere som driver bedrift eller ønsker å etablere bedrift som målgruppe.
19.00 Velkommen v/ordfører Ola Røtvei.
19.15 Presentasjon av næringsareal og fiberutbygging i Oppdal v/ Oppdal kommune
19.30. Presentasjon av Nasjonalparken næringshage, v/ Tina Lihaug Selbæk
19.45 Innovasjon Norge oppmuntrer til økt verdiskaping – hvem kan få hjelp? ved Aud Herbjørg Kvalvik
20.15 Orientering fra byggesak/oppmåling om regler for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig v/Morten Rødningen.
20:30 -21:30 Dialog: Hva skal til for at du skal flytte din bedrift til Oppdal, eller etablere din bedrift i Oppdal?
Enkel servering
Påmelding innen 30. september til Oppdal kommune på tlf. 72 40 10 00 ellerpost@oppdal.kommune.no
Medvirkende:
Ola Røtvei – ordfører i Oppdal kommune
Tina Lihaug Selbæk – daglig leder i Nasjonalparken næringshage
Aud Herbjørg Kvalvik – Seniorrådgiver i Innovasjon Norge.
Morten Rødningen – fagansvarlig plan, byggesak og oppmåling i Oppdal kommune
Jenny Kristin Heggvold – prosjektleder ”Lokalsamfunnsutvikling i Oppdal”, Oppdal kommune
Arrangør: ”Lokalsamfunnsutvikling i Oppdal” – Oppdal kommune.