En gruppe studenter ved NTNU gjennomfører prosjektet «Grønn Fjellhageby» i samarbeid med Fylkeskommunen og andre bedrifter i Oppdal.

I forbindelse med dette ønsker gruppen å få kontakt med så mange hytteeiere i Oppdal som mulig for å kartlegge interessen for å benytte lokal mat i større grad under hytteoppholdet, for å gi nye opplevelser for hytteeierne og for å bidra til det lokale næringslivet. Gruppen ønsker derfor å få litt hjelp av hytteeierene, eller få noen tips til hvordan de kan nå ut til flest mulig?

Dersom noen av dere hytteeiere ønsker å være med, kan vi formidle kontaktinformasjon til studentene..

Legger ved undersøkelsen her dersom du ønsker å ta en titt.

Årsmøtet i Oppdal hytteforum avholdt 7. oktober 2017, som tradisjonen tilsier, sammenfallende med Fjell- og fårikålfestivalen i Oppdal.

Les protokollen fra årsmøtet her.

I etterkant av årsmøtet ble det også avholdt et medlemsmøte der viktige saker som scooterløyper, vannstand i Gjevilvannet, feiing av hyttepiper, septikktømming og avfallsgebyrer, for å nevne noe, ble diskutert sammen med Oppdal ordfører Kirsti Welander.

Referat fra medlemsmøtet kan leses her.

Vitnett melder om følgende status og planer for fiberutbygging til hyttefelt i Oppdal:

Fiber er lagt ut i følgende områder:

 • Oppdalstoppen
 • Rønningslia nedre (senhøst 2016)
 • Sletvold-området inkl Haldo Kalvhåggån
 • Torvesgjelan
 • Nautsdalen
 • Klettstølen øvre
 • Rasmusslættet øvre
 • Gjetberget
 • Vardammen
 • Vangslia
 • Gorsetgrenda
 • Gorsetråket

Følgende felt vurderes i 2017-2018:

 • Rasmusslættet øvre
 • Stølslivegen i Klettstølen
 • Hornlia
 • Langberga. Kleberberget
 • Bjørklia
 • Detlia, Horvli
 • Storlidalen

For mer info, www.vitnett.no/hytte

Oppdal kommune har nå lagt ut informasjon om prosess videre vedr. Fornøyelseskjøring med snøscooter, se https://www.oppdal.kommune.no/aktuelt/snoscooterloyper—prosessen-videre/

Her står det bla:
«Bygningsrådet gjorde den 20.6.2016 følgende vedtak i sak 16/705 (.pdf):
Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i følgende områder:

 • Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen.

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering.

Les resten av artikkelen her

Opp-artikkel fornyelseskjring 2016-08-09

At hytteeierne i Grytdalen er motstandere av fornøyelseskjøring med snøscooter i Skardalen/Grytdalen, har blitt lagt merke til i media. Se omtale i Opp .

Det er viktig at politikerne som skal behandle denne saken, forstår at Oppdal skal være et sted hvor vi skal nyte nature, ikke frees rundt på snøscooter.

Grytdalen hytteeierforening har sendt åpent brev til Oppdal kommune ved ordfører Kirsti Welander vedr Bygningsrådets forslag om løype for fornøyelseskjøring med snøscooter i Skardalen – Grytdalen. Hytteeierforeningen har vært i kontakt med både grunneiere og fremtredende representanter for reindriftsnæringen, og det er en unisont kritisik holdning til forslagene. Man er også svært kritisk til at et slikt forslag legges fram uten at hverken grunneiere, reindriftsnæringen eller hytteeierne er tatt med på råd.

Grytdalen hytteeirforening håper kommunen tar til vettet når forslaget evt legges fram i kommunestyret i september.

Les det åpne brevet på http://grytdalen.no/

Hytteeierne i grytdalen ser gjerne at de som deler den kritiske holdningen til løype, bidrar med å gi uttrykk for dette overfor Oppdal kommune.

Det er svært viktig at gjerder oppføres på en slik måte at de ikke blir dødsfeller for firbente dyr.

gjerde1

Du som hytteeier ønsker neppe å finne et døende dyr ved hytta di når du kommer dit.

 

Du kan gjerne gjerde inn areal i tråd med reguleringsplanen for området der hytta er. Om det ikke er reguleringsplan kan du ta utgangspunkt i kommunens generelle bestemmelse på at gjerding + hytte maks utgjør 40% av tomtearealet.

Reguleringsplan for din eiendom kan du finne f.eks ved å laste ned appen Kommunekart, søk på din adresse eller gnr/bnr, trykk på i-en for informasjon, deretter påReguleringsplaner og Vis i planregister, til sist gå nederst på Plandokumenter og velg Bestemmelser.

  • Vi anbefaler å sette opp permanent gjerde; plankegjerde, skigard eller nettinggjerde med permanente stolper (bør legges ned på vinteren og de minste maskene må være nederst).
  • Grinder må slå utover i tilfelle dyr kommer innom gjerdet
  • Elektrisk netting eller strømtråd er IKKE TILLATT å bruke uten strøm og daglig tilsyn. Disse frarådes derfor sterkt å bruke rundt hytter!
  • Pass på at dyr ikke kan sette seg fast under verandaer o.l. – tett igjen hull!

Les gjerdefolderen fra Oppdal kommune