IMG 4993

13.01.16 ble det holdt møte i Skiløypekomiteen. I Gjevilvassdalen er arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for å sikre bruken av vegnettet til skiløyper om vinteren i gang.

Frist for å gi uttale til planprogrammet er 15.02.16. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyret i juni 2016. Som en konsekvens av at vegnettet blir, eller kan bli, brøytet vinteren 2016, blir følgende traseer ikke preparert: Grøtsetra-Resskrysset, Osen-Resskrysset-Gjevilvasshytta, Osen-Langodden og tverrforbindelsen mellom Solsideløypa og Gjevilvassvegen.

Kåsen: Blir preparert i hele sesongen.

Nerskogen: Prepareres så snart snøforholdene tillater det.

Regulert trase mellom Stavåløkkja og Storstein (Trimposten): Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret. Et mindretall av berørte grunneiere ønsker ikke å inngå frivillig avtale med Oppdal kommune. Det må snarest fremmes en sak for kommunestyret for å få avklart hvorvidt Oppdal kommune skal ekspropiere retten til å benytte den vedtatte traseen.

Prioritering av preparering vinteren 2016: Med unntak av de løypene som ikke skal prepareres i Gjevilvassdalen, skal det øvrige stamløypenettet prepareres så snart snøforholdene tillater det. Når det gjelder frekvens har vinterferie, påska og helger prioritet. Preparering skal skje innenfor budsjettrammene.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *