dopapir

Først eiendomsskatt, så tredobling av slamavgiften, så monopolisering av slamtømmingen. Hva blir det neste?

Har Oppdal kommune et mål om at kommunens hytteeiere skal ha så mange overnattingsdøgn i kommunen som mulig?

Hvis svaret på dette er JA, er det ikke da en oppgave for kommunen å legge til rette for at slikt skjer?

Oppdal kommune har nå tatt kontrollen over slamtømmingen. Dette innebærer at alle septikktanker skal tømmes en gang i året etter en oppsatt tømmeplan. Med hytte i Grytdalen, skal tømming av septikktanken skje i månedskiftet september/oktober.

Vår tank var full i slutten av august. Siden vi er i en overgang mellom privat og kommunal tømming, kunne vi skyve fram tømmingen mot et ekstragebyr på 500 kr.

Barn og barnebarn har signalisert at de ønsker å feire både jul og påske på hytta. Veldig hyggelig, men krever også kapasitet på septikktanken. Skrekkscenariet er påske og full tank.

Derfor tok jeg kontakt med operatøren om han kunne foreta en resttømming når han allikevel er på tømmerunden i Grytdalen slik at vi går vinteren i møte med tom tank. Nei, det kunne han ikke, for det er ikke i hht avtalen, fikk jeg til høflig svar. Jeg tok derfor kontakt med ansvarlig i kommunen og forklarte at en resttømming når operatøren likevel var i området måtte være en både smidig og enkel løsning. Svaret jeg fikk var at jeg kunne godt henge meg på tømmeplanen, men måtte betale en fast pris allikevel uansett om tanken er nesten tom eller full. Hvis ikke, kunne jeg bestille ekstratømming i påsken. Det var så vanskelig å håndtere differensiert fakturering så de hadde valgt å standardisere på fast pris. Hva som enkelt for operatøren og meg, spilte ingen rolle. Om jeg må tømme dobbelt for å være sikker på å ha kapasitet i påsken, er mitt problem.

Så der står jeg. Med begge beina planta godt opp i et stivbeint kommunalt system. Hytteeierne er taperne nok en gang. Å feire jul på hytta koster oss 3.400 kr ekstra.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *