Husker dere slam saken i 2009? Den gangen ville Oppdal kommune øke slamavgiften (kostnaden for å levere slam til renseanlegget) med utrolige 440%!

Oppdal hytteforum mobiliserte den gange kraftig og truet med å flagge ut slammet fra kommunen. Innsatsen svarte seg. Vi klarte å få gjennomslag for en vesentlig reduksjon av prisøkningen.

Men nå dukker det opp nye momenter i den nye saken. Nå snakkes det om forskrifter om tømming av slamskillere og tette tanker hvor hovedargumentet synes å være bedre kontroll og bedre miljø. Men realiteten er at kommunen skal ta over og dermed skaffe seg monopol på tjenesten.

Høringen om disse forskriftene ble sendt ut i slutten av juni med 2 måneders høringsfrist. Dermed sikret man seg lite kommentarer i saken siden de fleste var på ferie. og mulighetene for ordentlig behandling er liten.

Så gjenstår å få svar på de store spørsmålene

  • Vil dette medføre en bedre tjeneste for hytteeierne?
  • Vil prisen endres?
  • Hva betyr dette egentlig for oss?

Oppdal hytteforum vil følge denne saken tett framover.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *