Oppdal kommune har nå lagt ut informasjon om prosess videre vedr. Fornøyelseskjøring med snøscooter, se https://www.oppdal.kommune.no/aktuelt/snoscooterloyper—prosessen-videre/

Her står det bla:
«Bygningsrådet gjorde den 20.6.2016 følgende vedtak i sak 16/705 (.pdf):
Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i følgende områder:

  • Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen.

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering.

Les resten av artikkelen her

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *