Utbygging

4. Utbygging
Vi ønsker å ha innflytelse når det gjelder hytteutbygging i Oppdal. For å oppnå dette, må vi ha et godt samarbeid med kommunen. Viktige tema vil være.

Denne siden er under bygging.
Vi vil følge på med relevant stoff her etterhvert.

Sport1