Viktige arbeidsoppgaver

Oppdal hytteforums viktigste arbeidsoppgaver er:

1. Trivsel og trygghet
Motto for vårt arbeide skal være: “Trivsel, glede og trygghet på hytta”. Vi vil søke gode kontakter innad i kommunen og med kommunens næringsliv for å sikre et stabilt og godt hyttemiljø. Vi skal arbeide for et trygt hytte-Oppdal, blant annet når det gjelder brannforebyggende arbeid. Les mer …

2. Miljø
Vi ønsker at Oppdal skal framstå som en ren kommune . Vi ønsker at forholdene skal legges til rette for ta vare på miljøet gjennom Avfallshåndtering, Bilhold og bruk av strøm. Les mer ….

3. Infrastruktur
Vi vil påvirke positivt til utbygging av nødvendig og nyttig infrastruktur så som Les mer…

  • Bedre veistandard med adkomst til hyttefeltene
  • Et mangfoldig nett av skiløyper
  • Utbygging av Internett‐tilgang for bedre utnyttelse av hyttene

4. Utbygging
Vi ønsker å ha innflytelse når det gjelder hytteutbygging i Oppdal. For å oppnå dette, må vi ha et godt samarbeid med kommunen. Viktige tema vil være. Les mer…

  • Fortetting
  • helhetsplaner herunder også godkjenning nye hyttefelt
  • At utbygginger forgår slik at de ikke er til hinder for tilgang til fjell og løyper

5. Kulturlandskapet
Vi vil bidra til harmonisk balanse mellom kulturbeite og hyttebygging. Et viktig element i dette er å utvikle fornuftige regler for inngjerding av hytter. Les mer…

6. Økonomi
Det er et viktig mål å sikre at eiendomsskatten holdes på anstendig nivå og at eiendomsskattfra hytter i sin helhet går tilbake til hytteeierne i form av infrastruktur, trivsel og nytte. Les mer…

Stor økonomisk trygghet innebærer at hytteeierne skal oppleve forutsigbare kostnader og ikke store avgiftsøkninger.

Gjennom det store antallet hytter Forumet representerer bør det ligge til rette for god avtaler på forsikring, strøm o.l.

7. Medlemmene
Et viktig mål for Oppdal hytteforum vil være å få med flest mulig av Oppdals vel 3.000 hytteeiere. Les mer …

8. Reiseliv og kulturtilbud
Vi skal skape allianser med hyttefolket og reiseliv og kulturtilbud på Oppdal så som Kulturhus, Fjellmessa, turistkontoret etc.

Vi skal formidle informasjon om reiseliv og kulturtilbud på våre hjemmesider. Les mer …